УМОВИ ГАРАНТІЇ  НА ВИКОНАНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

    На виконані фахівцями КЛІНІКИ послуги з лікування та відновлення втрачених зубів КJІІНІКОЮ встановлені  наступні гарантії:

 •  на ортопедичні роботи встановлено гарантію терміном ] рік;
 •   на хірургічну роботу по встановленню (інсталяціі) імплантатів — 5 років,
 •   на терапевтичні роботи (пломби, реставраціі)- 1 рік;
 •   на дитячі пломби (до 10 років)-6 міс.

   Гарантійні зобов’язання передбачають безкоштовне поновлення виконаної роботи протягом всього гарантійного строку.

   КЛІНІКА бере на себе зобов’язання усувати недоліки наданих послуг протягом гарантійних строків, за умови дотримання ПАЦІЕНТОМ певних правил та забов’язань, а саме : 

 • погодження ПАЦІЄНТОМ плану лікування, запропонованого лікарем (щодо оптимальної кількості дентальних імплантатів для забезпечення прогнозованого результату лікування, у тому числі раціонального протезування з метою забезпечення відновлення жувальної і фонетичної функції та естетичної цінності, а також план терапевтичних та ортопедичних заходів);
 •   дотримання ПАЦІЄНТОМ усіх рекомендацій лікаря щодо реабілітації після хірургічноrо втручання;
 •   дотримання ПАЦІЕНТОМ правил користування результатом наданої послуги, в тому числі ортопедичною, ортодонтичною конструкціею, відновленим зубом тощо;
 •  в випадку відновлення зубів шляхом використання методу базальної імплантації, встановити постійне протезування не пізніше ніж через 6 місяців після проведення операції з інсталяції базальних імплантатів;
 •   своєчасне прибуття на прийом для продовження лікування;
 •   відвідування ПАЦІЄНТОМ планових контрольних оглядів та гігієнічних процедур в КЛІНІЦІ: через три місяці після встановлення ортопедичної конструкції і далі через кожні шість місяців;
 •   негайного, не пізніше трьох днів з моменту виявлення недоліків, звернення ПАЦІЄНТА в КЛІНІКУ з вимогою усунути виявлені недоліки в період гарантійних строків.

    Професійна гігієна є платною послугою відповідно до затвердженого прейскуранту цін на день надання такої послуги.

   У випадку недотримання ПАЦІЕНТОМ хоча б одного з перерахованих правил та умов ефективного і безпечного використання результату наданої послуги гарантійні зобов’язання КЛІНІКИ припиняються, тобто ПАЦІЕНТ втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги, в період дії гарантійного строку через порушення ним правил та умов ефективного і безпечного використання результату наданої послуги.

   Гарантійні зобов’язання клініки не поширюються на наступні стоматологічні послуги:

 • повторне ендодонтичне лікування;
 • тимчасаві ортопедичні конструкції;
 • будь-які пластики кістки (синус – ліфтинг, аугментація альвеолярного гребня, пересадка, аутотрансплантат тощо);
 • будь-які інші хірургічні операції (окрім інсталяції імплантатів).

   Ускладнення та інші побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок анатомічних особливостей організму ПАЦІЕНТА, не є недоліком якості стоматологічних послуг, наданих фахівцями КЛІНІКИ, якщо такі послуги надано з дотриманням всіх вимог, висунутих до послуг цього виду.

   В разі відторгнення імплантата протягом rарантійного строку, якщо ПАЦІЕНТ дотримувався вимог та правил, КЛІНІКА за свій рахунок проводить повторну операцію з інсталяції імллантату.

   ПАЦІЄНТ оплачує операцію по вилученню імплантату та хірургічні витратні матеріали відповідно до  затвердженого прейскуранту цін на день надання такої послуги. В разі, якщо відторгнення імплантатів сталося після встановлення постійного протезування, КЛІНІКА поновляє хірургічну послугу з інсталяції  імплантатів безкоштовно. Протезування ПАЦІЄНТ оплачує в розмірі 50% від його вартості.

   В разі, якщо ПАЦІЄНТ відмовляється від поновлення роботи (реімплантації) протягом гарантійного терміну сплачені кошти ПАЦІЄНТУ не повертаються.

В разі, якщо ПАЦІЄНТ відмовляється від поновлення роботи (реімплантації) протягом гарантійного терміну, сплачені кошти ПАЦІЄНТУ не повертаються. В разі не  приживлення кістки в результаті операції синус-ліфтингу, або іншої кісткової пластики чи пластики м’яких повторна операція здійснюється за рахунок ПАЦІЄНТА. Строки виконання гарантійних обов’язків встановлюються індивідуально, але не більш ніж у З0-денний строк з моменту сповіщення КЛІНІКИ ПАЦІЕНТОМ.

   Гарантії не поширюються на випадки коли:

 • лікуючий лікар змінив тактику лікування за вимогою Паціента, незважаючи  на свою незгоду а також у виnадках, коли Паціент відмовляеться вїд надання запропонованого додаткового лікування чи діагностики, необхідність яких визначається КЛІНІКОЮ що повинно бути відображене У попередньому плані лікування.
 •  відторгнення імплантатів, пошкодження ортопедичних, ортодонтичних конструкцій в результаті травм щелеп;
 •  протезування (встановлення ортопедичних конструкцій) на встановлених  імплантатах в іншій сгоматологічній клініці;
 •  недотримання Паціентом обов’язків передбачених умовами Договору.

Київ, бул. Ярослава Гашека 24

Зателефонувати

Зателефонувати

(098)573-56-80

(063)573-56-80

(099)203-56-84

Email

Email

alexdental.clinic@gmail.com